Фирма ЦВЕТИ – МЕД 2010

Свържи се с фирма ЦВЕТИ – МЕД 2010

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МАСАЖНИ И КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ; ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ; РЕКЛАМНА И МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ПОСРЕДНИЧЕСТВО; РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ХОТЕЛИЕРСТВО, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

гр. Каварна, ул. ул. Добротица 34