Фирма Д – ЕЙДЖЪНСИ

Свържи се с фирма Д – ЕЙДЖЪНСИ

Строителна дейност. Търговска дейност; покупка на стоки и други вещи с цел препродаване в първоначален, преработен и обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, складови и лицензионни сделки и стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; сервизна дейност, ремонт и поддръжка на МПС, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, фризиорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски и всякакъв вид други услуги незабранени от закона; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизингова дейност, образователна и социална дейност; външно търговска дейност във всички видове и форми, незабранени от закона; След предварително разрешение от компетентен държавен орган за всяка от изброените дейности, когато действащото законодателство предвижда това.

Телефон: **********