Фирма Д – МАТРИКС

Свържи се с фирма Д – МАТРИКС

КОМПЮТЪРНИ, КОНСУЛТАНТСКИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И ДРУГИ УСЛУГИ; СОФТУЕРНО ПРОГРАМИРАНЕ; ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ; РЕКЛАМНА, КОНСУЛТАНТСКА И ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ТЪРГОВИЯТА, МЕНИДЖМЪНТА, АДМИНИСТРАЦИЯТА, ИКОНОМИЧЕСКАТА СФЕРА; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ТУРИСТИЧЕСКА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ; ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО; ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ДИСТРИБУТОРСКА ДЕЙНОСТ, ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ И БАРТЕРНИ СДЕЛКИ СЪС СТОКИ И УСЛУГИ ОТ ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ.

гр. София, ул. ПОП БОГОМИЛ 39