Фирма Д-Р МИТКА ДАМЯНОВА – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Свържи се с фирма Д-Р МИТКА ДАМЯНОВА – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ /АИППДМП/, СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ – ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, КАКТО И ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, ЕДИНСТВЕНО ЗА НУЖДИТЕ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ И ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДИСТРИБУЦИЯ, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДЕНТАЛНИ ЛЕКАРСТВА И КОНСУМАТИВИ И НА ДЕНТАЛНО ОБОРУДВАНЕ (МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА И ПОСОБИЯ КЪМ НЕЯ)