Фирма Д-р Пламка Владимирова – Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ

Свържи се с фирма Д-р Пламка Владимирова – Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ

ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ

Телефон: 088895035