Фирма Д.Тракс

Свържи се с фирма Д.Тракс

търговия с товарни автомобили и резервни части, спедиция, вътрешна и външна търговска дейност, превоз на пътници и товари в страната и чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм, търговско представителство и посредничество в страната и чужбина, производство на стоки и услуги, комисионна дейност, техническо обслужване и ремонт на автомобили, внос и износ на стоки и автомобили, както и всички други дейности незабранени със закон

гр. Варна, ул. Моис Леви 28