Фирма Д7

Свържи се с фирма Д7

Покупка и производство на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина; Производство на стоки с цел продажба в страната и в чужбина; Търговия на едро и дребно с хранителни и нехранителни стоки; осъществяване на бартерни, компенсационни и други специфични сделки и операции, както и всички други дейности разрешени от закона.

гр. София, ул. Александър Стамболийски 134