Фирма ДА АЛ ДЕНТЕ

Свържи се с фирма ДА АЛ ДЕНТЕ

Покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство и търговия на стоки от хранителновкусовата промишленост; поддържане и експлоатация на вендинг автомати, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина, вътрешно- и външнотърговска дейност; лизингова, транспорт, внос, износ, експорт, импорт, реекспорт, посредническа дейност, маркетинг, търговско представителство и агентство на физически и юридически лица в страната и в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство, вътрешен и международен туризъм, покупка, комисионни сделки, както и всякакви дейности и услуги, незабранени със закон.
Когато има разрешителен режим – след съответното разрешение.

гр. Стара Загора, ул. ул. „Загорка” 24