Фирма ДЪ ЕЙТ ИНВЕСТ

Свържи се с фирма ДЪ ЕЙТ ИНВЕСТ

Възлагане на строително – инженерни дейности по изграждане на жилищни, търговски, производствени, офис и други видове сгради; покупка, строеж и/или обзавеждане на жилищни, търговски, производствени, офис и други видове недвижими имоти с цел отдаване под наем или препродажба; отдаване под наем на собствени на дружеството недвижими имоти; продажба на право на строеж, право на собственост и други вещни права върху обекти в жилищни, търговски, промишлени, офис и други видове сгради, построени от дружеството; търговия и посредничество при сделки с недвижими имоти; извършване на всякаква друга дейност, за която няма законова забрана, а когато има разрешителен режим, след съответното разрешение.

гр. София, ул. бул.”Черни връх” 77