Фирма ДАФ ГОЛД

Свържи се с фирма ДАФ ГОЛД

ИЗРАБОТКА, ПРЕРАБОТКА И РЕМОНТ НА ИЗДЕЛИЯ ОТ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКИ И ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ С БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ, ИЗКУПУВАНЕ НА ИЗДЕЛИЯ ОТ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ, ПРОДАЖБА НА ИЗДЕЛИЯ ОТ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ ОТ МЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО И ОТ ВНОС, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ОТКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО /БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО/ НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ ЗАПОЧВАТ ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ И ЛИЦЕНЗИ.

гр. Русе, ул. МЪГЛИЖ 11