Фирма ДАЛИЯ 2021

Свържи се с фирма ДАЛИЯ 2021

Ресторантьорска дейност, кетъринг, доставка на храни в обработен вид; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти; отдаване под наем и пренаемане на същите; покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки и продажба на същите; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; търговско представителство и посредничество; превозна, хотелиерска, ресторантьорска и туристическа /след лиценз/ дейност; рекламна, информационна, програмна и импресарска дейности и предоставяне на други услуги; селскостопански и транспортни услуги; външнотърговска дейност.