Фирма ДАНИК 2021

Свържи се с фирма ДАНИК 2021

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ, АВТОМОНТЬОРСКИИ УСЛУГИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.