Фирма ДАНИКО 022

Свържи се с фирма ДАНИКО 022

ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

Телефон: 0888527305