Фирма ДАНМАР 17

Свържи се с фирма ДАНМАР 17

ТЪРГОВИЯ С КАФЕ И ТОНИЗИРАЩИ НАПИТКИ/ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; СТРОИТЕЛНА, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА И РЕМОНТО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ФРИЗЬОРСКИ УСЛУГИ; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ; ВНОС И ИЗНОС; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И УСЛУГИ; ТУРИСТИЧЕСКА, ХОТЕЛИЕРСКА, РЕСТОРАНТЬОРСКА, ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРОАГЕНТСКА ДЕЙНОСТ; КОНУЛТАНТСКИ И МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ; АВТОРЕМОНТНИ УСЛУГИ; ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ.

гр. Варна, ул. ул. Боровец Юг – 23- та 8

Телефон: 884 703 345