Фирма ДЪРМОНЕВ ФУУД

Свържи се с фирма ДЪРМОНЕВ ФУУД

Търговия с храни и хранителни продукти, продажба и препродажба на стоки на едро и дребно, включително онлайн търговия, покупка на стоки с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, складови сделки, хотелиерски, туристически, ресторантьорски и информационни, услуги, внос и износ на стоки, оказионна и комисионна търговия, външнотърговска дейност, предоставяне консултантски и маркетингови услуги, както и всякакви други дейности, които не са забранени със закон.

гр. Смолян, ул. Чешитска 24