Фирма Дървомат-Транс

Свържи се с фирма Дървомат-Транс

Производство на изделия от дърво и дървообработване. Покупко-продажба и други сделки с дървен материал. Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, превозни, спедиционни и комисионни сделки, туристически, рекламни, информационни или други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, посредничество и търговско представителство, както и всякакви други сделки и търговска дейност, които не са забранени от закона.

с. Богдан, ул. 11-та 5