Фирма ДАВИ 21

Свържи се с фирма ДАВИ 21

Сделки за покупко-продажба на стоки и други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; хотелиерство, атракционна дейност, туристическа дейност в страната и в чужбина на български и чуждестранни физически и юридически лица, екскурзии, мероприятия и др. сделки, свързани с комплексното туристическо обслужване на български и чуждестранни физически и юридически лица, преводаческа дейност, строителство на сгради и строително-ремонтна дейност, покупко-продажба и отдаване под наем на имоти и вещи, обмен на валута /след издаване на съответното разрешение/, посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, търговия на едро и дребно с промишлени и селскостопански стоки, животновъдство, растениевъдство, земеделие, създаване на земеделски стопанства и фермерство, тяхната модернизация, създаване на земеделски и горски продукти и тяхната реализация на пазара, управление и експлоатация на заведения за обществено хранене, /бистро, кафене, бързи закуски и др./, ресторантьорство, таксиметрова дейност и транспортни услуги, оказионна, консигнационна и разносна търговия, външно-търговска дейност, както и всички дейности, незабранени от закона.

гр. Приморско, ул. Иглика 6