Фирма ДАЗА ФРАНЧАЙЗ

Свържи се с фирма ДАЗА ФРАНЧАЙЗ

УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСТОРАНТИ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БЪРЗО ОБСЛУЖВАНЕ/ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КАФЕТЕРИЯ; КЕТЪРИНГ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ; ИЗВЪРШВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ТРАНСПОРТНА И ЛОГИСТИЧНА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО; КОМИСИОНЕРСТВО; КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ; КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

гр. София, ул. БЪЛГАРИЯ 111