Фирма дб Медиен Консултинг

Свържи се с фирма дб Медиен Консултинг

Плануване и организиране на медийни кампании, стратегически концепции, маркетинг, консултации и продажби на дигитален маркетинг, изработване на уеб страници и маркетингови проучвания, търговия със стоки в първоначален или преработен вид в страната и чужбина, спедиционни и превозни услуги, търговско представителство; покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем; рекламни, преводачески, консултантски и всяка друга дейност, незабранена от закона.

гр. Пловдив, ул. Свобода 1

Телефон: **********