Фирма ДЕБИ – КАМЕЛИЯ ИЛИЕВА

Свържи се с фирма ДЕБИ – КАМЕЛИЯ ИЛИЕВА

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ОБЛЕКЛО И ДОПЪЛНЕНИЯ ЗА ОБЛЕКЛО, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД ШИВАШКИ УСЛУГИ, ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ПОПРАВКА И КОРИГИРАНЕ НА ГОТОВО ОБЛЕКЛО, ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНИТЕ НА РБ.