Фирма ДЕЦИБЕЛ

Свържи се с фирма ДЕЦИБЕЛ

производство, разработки, търговия, инженерингови услуги, консултантски услуги, проектиране, търговски, комисионни, спедиционни, складови, лизингови, посреднически и други сделки в страната и чужбина, агентска дейност и представителство /без процесуално/ на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закона.

гр. Ботевград, ул. Индустриална 1