Фирма Деклик кар

Свържи се с фирма Деклик кар

Търговия с МПС, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговия със строителни материали, селскостопанска продукция, части за селскостопански и промишлени предприятия, оборудване; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки, транспортни услуги; импорт – експорт и реекспорт; складови сделки; лицензионни сделки;стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всякакви други дейности незабранени от закона.

гр. Бургас, ул. Охрид 5