Фирма ДЕКОР ХАУС

Свържи се с фирма ДЕКОР ХАУС

ТЪРГОВИЯ С ВСЯКАКВИ СТОКИ, ВКЛ. ЕЛЕМЕНТИ ЗА ДЕКОРАЦИЯ, СУВЕНИРИ, ГРАДИНСКИ МАТЕРИАЛИ И ОБОРУДВАНЕ, АРАНЖИРАНЕ НА СЪБИТИЯ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ, СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСКА, ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА И МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТУРИСТИЧЕСКИ И УВЕСЕЛИТЕЛНИ УСЛУГИ, ПОДДРЪЖКА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБОРУДВАНЕ, СЕРВИЗНИ УСЛУГИ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, ДИЗАЙН, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.

гр. София, ул. Крум Попов 20А