Фирма ДЕЛТА ЕПСИЛОН ФОРЧЪН

Свържи се с фирма ДЕЛТА ЕПСИЛОН ФОРЧЪН

Курсове, занимания и събития за обучение на хора от различни възрастови групи, вътрешна и външна търговска дейност; ресторантьорство и хотелиерство; продажба на телефони и аксесоари; създаване и експлоатация на заведения за обществено хранене маркетинг; търговия с бои; покупка на стоки със цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; консултантски услуги; търговско представителство и посредничество; туристическа и туроператорска дейност; проектиране и инженеринг; всякакъв вид селскостопанска дейност и търговия със селскостопански продукти; рекламна дейност; транспортна дейност; сделки с недвижими имоти; всякакъв вид строителство и строително- монтажни работи и търговия със строителни материали; както и всички други дейности и услуги, незабранени от закона (след получаване на съответните разрешителни и лицензи). Дружеството може да открива клонове и търговски представителства и да участва в дружества с местни или чуждестранни лица в страната и чужбина.

гр. Пловдив, ул. Васил Априлов 21

Телефон: 0898793323