Фирма Делта СЕД

Свържи се с фирма Делта СЕД

Покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти; строителство, проучване и проектиране, извършване на строително-монтажни и ремонтни услуги; транспортни и спедиторски услуги в страната и чужбина след получаване на лиценз, както и всички други дейности, незабранени от закона.