Фирма ДЕНИЦА ПЕТЕВА – 94

Свържи се с фирма ДЕНИЦА ПЕТЕВА – 94

Покупко – продажба на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, фризьорски и козметични услуги, търговско представителство и посредничество, хотелиерски и туристически услуги, ресторантьорство, транспортна дейност, рекламни и информационни сделки, външноикономически сделки, както и извършването на всяка друга търговска сделка или дейност, която не е забранена със закон, а когато се изисква лиценз или е въведен разрешителен режим – след издаване на съответния лиценз или разрешение.

гр. Стара Загора, ул. Ген.Иван Пашинов 18