Фирма ДЕНИДА 2020

Свържи се с фирма ДЕНИДА 2020

Търговия на дребно с хранителни и нехранителни продукти, експлоатиране на заведения за обществено хранене, ресторанти и кафетарии, както и всички други дейности и услуги, търговски по смисъла на Закона, които изрично не са забранени от същия.