Фирма ДЕНИНА-Д

Свържи се с фирма ДЕНИНА-Д

ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ в СТРАНАТА И ЕС, ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО СЪС СТОКИ ЗА ШИРОКО ПОТРЕБЛЕНИЕ, КОИТО СА ДОПУСНАТИ ДО ОБЩЕСТВЕНИЯ ПАЗАР, МЕЖДУ КОИТО ХРАНИТЕЛНИ И ИНДУСТРИАЛНИ СТОКИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ; МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ И РЕКЛАМА; ИНЖЕНЕРИНГОВИ ДЕЙНОСТИ; ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.