Фирма ДенМакс Строй

Свържи се с фирма ДенМакс Строй

Проучване, проектиране, строителство и експлоатация на жилищни, административни, търговски и промишлени сгради и съоръжения (инженеринг), и други видове строежи; Ремонтна дейност на сгради и съоръжения; Реконструкции на сгради и съоръжения; Упражняване на консултантска дейност при проектиране и изграждане на обекти; Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строежите; Други дейности в инвестиционния процес; Технически контрол; Експертни оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, предприятия; Извършване на покупка на стоки и други вещи, с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; Извършване на продажба на стоки от собствено производство; Извършване на търговско представителство и посредничество, и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица; Покупко-продажба на недвижими имоти; Информационни, рекламни, маркетингови, хотелиерски и други дейности и свързаните с тях услуги; Отдаване под наем на паркинги, недвижими имоти, автомобили; Вътрешна и външна търговия; Вътрешен и международен транспорт; Извършване на други сделки и търговска дейност, които не са забранени от действащото в Република България законодателство.

гр. Варна, ул. ул. Стара Планина 11

Телефон: 0878899905