Фирма ДЕНТЕСА АРТ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – Д-Р ВИРГИНИЯ ЧАВДАРОВА

Свържи се с фирма ДЕНТЕСА АРТ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – Д-Р ВИРГИНИЯ ЧАВДАРОВА

Осъществяване на извънболнична помощ по дентална медицина, като амбулатория за първична медицинска памощ, индивидуална практика, диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни в областта на стоматологичната дейност, консултации, профилактика, предписване на лабораторни и други видове изследвания, извършване на стоматологични дейности и манипулации под свой контрол и отговорност, обема, вида на домашните грижи и помощ за болни, лекарства, превързочни материали и медицински пособия, извършване на дейности за здравна промоция и профилактика, издавана на документи свързани с тази дейност, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, както и други дейности пряко свързани с денталната практика, след получаване на разрешение или извършване на регистрация по Закона за лечебните заведения.

гр. Кърджали, ул. ул. “Тодор Каблешков” 20