Фирма Детски Прозявки

Свържи се с фирма Детски Прозявки

Консултации по детски сън; импорт и експорт на стоки в България, Европейския съюз и трети страни, търговия на едро и дребно; Строителни дейности; спедиционна, складова, лизингова, транспортна дейност в страната и чужбина; сделки с интелектуална собственост; търговско посредничество, представителство и агентство на местни и чужди лица в страната и в чужбина; консултантска дейност; и всяка друга стопанска дейност, незабранена със закон.

гр. София, ул. бул. Копенхаген 36