Фирма Ди Дем

Свържи се с фирма Ди Дем

Възстановителни, рехабилитационни и кинезитерапевтични услуги и процедури; масаж; лечебна физкултура; обучение и консултация в сферата на рехабилитацията и кинезитерапията; консултантски, маркетингови, информационни, издателски и рекламни услуги; консултантски услуги по проекти, финансирани от Eвропейския съюз, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

гр. Елин Пелин, ул. Св. Св. Кирил и Методий 23