Фирма ДИ ЕМ ВИ 12

Свържи се с фирма ДИ ЕМ ВИ 12

СУХОПЪТЕН ТРАНСПОРТ; КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА. АКО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА
ОПРЕДЕЛЕНА ДЕЙНОСТ СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ (РАЗРЕШЕНИЕ), ДЕЙНОСТТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА
КОНКРЕТНИЯ ЛИЦЕНЗ (РАЗРЕШЕНИЕ).