Фирма ДИ ЕН ПИ ТРЕЙДИНГ

Свържи се с фирма ДИ ЕН ПИ ТРЕЙДИНГ

Извършване на търговско посредничество, всякакви видове услуги, вътрешно и външнотърговска дейност, търговско представителство, импорт и експорт, търговско представителство, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, инженерингова дейност, покупко – продажба на стоки или други вещи в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, складова и лизингова дейност, търговия със стоки за потребление, строителни материали и суровини, търговия с хранителни стоки, ресторантьорство, транспортни услуги, сделки с недвижими имоти, строителна и монтажна дейност на сгради, съоръжения и инсталации за тях, след получаване на лиценз, разрешение или регистрация за дейностите, за които се изисква, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

гр. Търговище, ул. ул. ХРИСТО БОТЕВ 28