Фирма Диамант КБ 12

Свържи се с фирма Диамант КБ 12

Дейности на ресторанти и заведения за бързо хранене. Търговия на едро и дребно с хранителни и нехранителни стоки и суровини в страната и чужбина. Производство на стоки /хранителни и нехранителни/ с цел продажба. Извършване на всякакъв вид услуги – посреднически, консултантски, ремонтни, маркетингови, рекламни и други. Покупка на стоки, недвижими имоти или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид. Комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни, лизингови и други сделки и дейности, в страната и в чужбина, които не са забранени от действащото в Република България законодателство.