Фирма ДИАНА ИНВЕСТ 19

Свържи се с фирма ДИАНА ИНВЕСТ 19

покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален или преработен вид; счетоводни услуги, съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети, консултантска дейност; комисионна дейност, маркетингова дейност, рекламна, информационна и импресарска дейност; сделки с интелектуална собственост; външнотърговска дейност; спедиционна, складова и лизингова дейност; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица; международен транспорт на товари и други услуги; туристически дейност /извън случаите по чл.2 т.3 от ТЗ/; ресторантьорство и хотелиерство /извън случаите по чл.2, т. 3 от ТЗ/, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона, след снабдяване с необходимите разрешения от компетентните органи