Фирма ДИЕЛИ 88

Свържи се с фирма ДИЕЛИ 88

Придобиване, продажба, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, както и осъществяване на всякаква друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт.

гр. София, ул. ул. Плачковица 1-А