Фирма ДИЕЛИО

Свържи се с фирма ДИЕЛИО

Строителство и строително предприемачество, ремонт, придобиване, изграждане, продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, извършване на довършителни работи, екстериор и интериор, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, кафетерия и ресторантьорство, търговия на едро и дребно с конфекция и текстилни изделия, парфюмерия и козметика, перилни и почистващи препарати, стоки за бита, хранителни продукти и моторни превозни средства, рекламна, туроператорска и туристическа, външнотърговска, посредническа, консултантска и селско-стопанска дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена изрично от закона.

с. Ясно поле, ул. 22-ра 6