Фирма ДИГНИТАС

Свържи се с фирма ДИГНИТАС

Консултантски услуги в областта на управление и развитие на бизнеса. Финансови консултации. Мениджмънт. Маркетингова дейност. Рекламна дейност и информационни услуги. Транспортна дейност, превоз на пътници, товари и пътни превозни средства на територията на Република България и чужбина, търговия със стоки и услуги в страната и чужбина, производство на стоки, посредничество, комисионерство и агентство на български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, туристическа дейност. Всякаква друга, незабранена от закона дейност.