Фирма ДИКСИ МЕДИЯ

Свържи се с фирма ДИКСИ МЕДИЯ

търговия, внос и износ на стоки, реклама, счетоводни услуги, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон.

гр. София, ул. БУЛ. АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ 51

Телефон: 0879 900 815