Фирма ДИЛАДИ

Свържи се с фирма ДИЛАДИ

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И РЕКЛАМА, ТРАНСПОРТНА, СПЕДИТОРСКА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ, КОЗМЕТИЧНА ДЕЙНОСТ, КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ, КОНСУЛТАНТСКА И ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ, ЗАКУПУВАНЕ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ; ПРОДАЖБА НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ, ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ АКО СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ, ИЛИ РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЯКОЯ ДЕЙНОСТ, ТАЗИ ДЕЙНОСТ СЕ ОСЪЩЕСТВАВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ТАКОВА РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ, СЪОТВЕТНО СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКАВА РЕГИСТРАЦИЯ; КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

гр. Севлиево, ул. ул. Ненко Илиев 12