Фирма ДИМАЛАКИС

Свържи се с фирма ДИМАЛАКИС

Производство и търговия на тестени изделия, закуски и полуфабрикати; Търговия с хранителни и нехранителни стоки; Търговия на едро и дребно; Продажба на стоки собствено производство; Ресторантьорство; Сладкарство; Хотелиерска и Туристическа дейност; Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; Производство и търговия със стоки за широко потребление в бита; Производство и търговия със селскостопанска продукция; Предприемаческа и Инвеститорска дейност; Превозна и Спедиторска дейност; Външнотърговска дейност – Внос/Износ; Посредническа, Лизингова и Комисионна дейност; Складова дейност; Строителна, Ремонтна и Монтажна дейност; Маркетинг и Реклама; Търговско представителство и Посредничество, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от закона.

гр. Ветрен, ул. “Петдесет и трета” 69