Фирма Димар 16

Свържи се с фирма Димар 16

Търговско представителство /без процесуално представителство/; консултантска дейност; търговска дейност; издателска дейност; маркетингови, рекламни, информационни и програмни дейности и услуги; търговия на едро и дребно с всякакъв вид стоки, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина; извършване на услуги в сферата на бита и обслужване на населението, комисионни, спедиционни и превозни сделки и други дейности, незабранени със закон.

гр. Шумен, ул. бул. Плиска 8