Фирма ДИМАР И СИЕ 21

Свържи се с фирма ДИМАР И СИЕ 21

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА ИЛИ ЧУЖБИНА, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА, ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ И КОНСУЛТАЦИИ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА ИЛИ В ЧУЖБИНА, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКАКЪВ ВИД ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО СПЕД ИЗДАВАНЕТО НА СЪОТВЕТНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ И ЛИЦЕНЗИ, АКО ТАКИВА СА НЕОБХОДИМИ

гр. Севлиево, ул. Д-Р ИВАН ФИЛИПОВ 13А