Фирма Димитър 1964

Свържи се с фирма Димитър 1964

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО СЪС СТОКИ И УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КОМИСИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ИЛИ ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА И/ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДРУГИ УСЛУГИ, КАКТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА.

гр. Враца, ул. ул.ХРИСТО БОТЕВ 144