Фирма ДИМИТРОВ 01

Свържи се с фирма ДИМИТРОВ 01

развъждане, отглеждане и продажба на риба, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, както и всяка друга незабранена от закона дейност.

гр. Ямбол, ул. “Доктор Димитър Дончев” 35