Фирма ДИМИТРОВА-ФИНАНСИ И КОНСУЛТАЦИИ ДФК

Свържи се с фирма ДИМИТРОВА-ФИНАНСИ И КОНСУЛТАЦИИ ДФК

Счетоводни услуги, финансово консултиране на юридически и физически лица, данъчни консултации, пенсионно планиране, инвестиции, строителство, управление на недвижими имоти, търговия, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона