Фирма ДИМС 21

Свържи се с фирма ДИМС 21

Търговия с плодове и зеленчуци, хранителни стоки, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, шивашки услуги, продажба на дрехи, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, търговско представителство и посредничество, транспортни, спедиторски и ремонтно-сервизни услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, маркетинг, лизинг, други дейности, незабранени със закон, указ или друг нормативен акт.