Фирма ДИМСТАН

Свържи се с фирма ДИМСТАН

Земеделска дейност, продажба на стоки от собствено производство, изкупуване на земеделска продукция, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, ремонтни услуги, обработки и други селскостопански услуги и всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство, дори и да не е изброено по горе.

с. Бисер, ул. ул. Искър 3