Фирма ДИПЛО-М

Свържи се с фирма ДИПЛО-М

Издателска, разпространителска, търговска и рекламна дейност, обучение и творческа дейност в областта на литературата, културата, изкуствата и дизайна, реализиране на медийни проекти, консултантска дейност по връзки с обществеността, туристическа дейност и дейности, свързани с развлечения, отдих, пътувания и резервации, даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.

гр. София, ул. ул. Симеон Радев 52